ZGŁOSZENIE ZAWODNIKÓW NA ZAWODY
W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM
"MISTRZOSTWA SZKÓŁ KRAKOWSKICH"

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i kliknij przycisk Wyślij zgłoszenie


INFORMACJE O SZKOLE:

Pełna nazwa: 
Skrócona nazwa: 
Rodzaj szkoły: 
e-mail:   
Inne:    


ZAWODNICY REPREZENTUJĄCY SZKOŁĘ:

Lp.   Imię   Nazwisko Rok ur. Płeć
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
10.
11.
12.