Kalendarz

Informacje o wydarzeniu:

 • wt.
  30
  sty
  2024

  LIGA SZKÓŁ KRAKOWSKICH 2024 - III zawody - GS

  Trzecie zawody Ligi Szkół Krakowskich odbędą się na stoku Czarna Góra - Grapa SKI  (Litwinka)

  Zgłoszenia na LSK poprzez formularz 

  Start zawodników planujemy na godz. 11:00. Biuro będzie czynne od godziny 09:00.

  Oglądanie trasy 10:30 - 10:45.

  Formularz zgłoszeniowy w zakładce zgłoszenia na tydzień przed zawodami. Termin zgłoszeń w regulaminie.

  Dojazd dla członków klubu Lider i Slalom po zgłoszeniu mailowym na adres: liga@lider.krakow.pl 

  Nie przewidujemy dojazdu dla osób z innych szkół i klubów. 

   

  REGULAMIN XI LIGI SZKÓŁ KRAKOWSKICH 2024

   XI Liga Szkół Krakowskich 2024 w narciarstwie alpejskim organizowana jest przez KS KN Lider Kraków oraz KN CM Slalom. Celem ligi jest popularyzacja narciarstwa wśród dzieci i młodzieży, podniesienie poziomu sportowego dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego.

  1. UCZESTNICY

  Uczestnikami Ligi Szkół Krakowskich są uczniowie ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego tj. miasta Krakowa i powiatów ościennych urodzeni w latach 2016 – 2005.

  1. GRUPY WIEKOWE

  Podział na grupy wiekowe (wg NRS) oraz ich oznaczenie:

  ROCZNIKI

  Dziewczęta

  Chłopcy

  rocznik 2015 – 2016

  G01

  G02

  rocznik 2013 – 2014

  G03

  G04

  rocznik 2011 – 2012

  G05

  G06

  rocznik 2009 – 2010

  G07

  G08

  rocznik 2008 – 2005

  G09

  G10

  1. ZGŁOSZENIA

  3.1. Zgłoszenia na zawody dokonują szkoły wymienione w punkcie 1 wypełniając na każdą edycję formularz na stronie https://www.lider.krakow.pl Zgłoszenia może dokonać też rodzic, trener lub opiekun.

  3.2. Zgłaszający do każdej edycji podają imię i nazwisko, rok urodzenia zgłaszanego zawodnika oraz szkołę i miejscowość.

  PROSIMY O PODAWANIE KAŻDORAZOWO NAZWY I NUMERU SZKOŁY ZAWSZE WEDŁUG TEJ SAMEJ ZASADY czyli: SP (spacja) nr szkoły (spacja) miejscowość np. SP 7 Kraków, PSP (spacja) nr szkoły (spacja) miejscowość np. PSP 7 Wieliczka, G (spacja) nr szkoły (spacja) miejscowość np. G 7 Bibice. Nie zastosowanie tego schematu może sklasyfikować szkołę jako dwie różne np. SP 7 oraz SP7.

  3.3. Po zgłoszeniu każdy zawodnik otrzyma swój indywidualny kod.

  3.4. Ten sam zawodnik może być zgłoszony tylko przez jedną szkołę.

  3.5. Dla zapewnienia dobrej komunikacji w formularzu zgłoszeniowym proszę podać imię i nazwisko zgłaszającego lub osoby odpowiedzialnej za zawodników, numer telefonu oraz mail.

  3.6. Przed pierwszym startem każdy opiekun / trener podpisuje załączone oświadczenie.

  1. TERMIN ZGŁOSZEŃ

  Na pierwszą edycję zgłoszenia winny być dostarczone w formie elektronicznej (patrz p. 3.1.) do 05.01.2023, a na kolejne edycje na 2 dni przed planowaną datą zawodów.

  Na każde zawody zgłaszamy się osobno!

  1. WYMAGANIA OD ZAWODNIKA

  5.1. Umiejętność pokonania na nartach trasy slalomu giganta lub slalomu.

  5.2. Posiadanie bezpiecznego sprzętu do narciarstwa zjazdowego.

  5.3. Posiadanie aktualnej legitymacji szkolnej.

  5.4. Ważne badania lekarskie lub oświadczenie opiekuna prawnego (rodzica) o braku przeciwwskazań  do uprawiania narciarstwa.

  5.5. Aktualne ubezpieczenie NNW.

  5.6. Jazdy w kasku narciarskim.

  1. KONKURENCJE LIGI.

  6.1. slalom gigant (GS) – 4 zawody.

  6.2. slalom (SL) – 1 zawody. 

  1. LOSOWANIE

  7.1. Losowanie odbywa się komputerowo dzień przed zawodami.

  7.2. Do wszystkich startów losowanie w grupach odbywa się w swoich grupach. 

  1. SPOSOBY ROZGRYWANIA ZAWODÓW

  8.1. W trakcie jednego dnia zawodów odbędą się dwa przejazdy. W zależności od warunków 2-gi przejazd może być ograniczony do najlepszej 10 po pierwszym przejeździe (w każdej grupie) lub odwołany według decyzji Jury.

  8.2. Oglądanie trasy odbywa się pługiem lub ześlizgiem po trasie GS  z założonymi, widocznymi numerami startowymi, chyba że ze względu na warunki śniegowe Jury zawodów ustali inaczej.

  8.3. W czasie oglądania trasy jazda po niej przez światło bramki lub równolegle do przejazdu w ogrodzonej części stoku grozi dyskwalifikacją.

  8.4. W przypadku wypadnięcia z trasy lub upadku zawodnik może kontynuować przejazd, jeśli nie przeszkodzi to kolejnemu zawodnikowi jadącemu po trasie.

  1. WYNIKI

  9.1. W grupach zostanie ustalona kolejność miejsc w/g rzeczywistego czasu przejazdu mierzonego fotokomórką.

  9.2. Czas podawany na wyświetlaczu po przejeździe zawodnika oraz zapisywany na Tablicy Czasów Nieoficjalnych jest czasem orientacyjnym. Ważny jest czas zarejestrowany przez urządzenie pomiarowe oraz zapisany na wydruku z fotokomórki.

  9.3. W możliwie najkrótszym czasie po przejeździe ostatniego zawodnika zostaną wywieszone wyniki nieoficjalne  z podaną kolejnością zajętych miejsc. Przez 15 minut od wywieszenia tych wyników można zgłaszać zastrzeżenia zgodnie z p. 15.3  (nie dotyczy błędów „literówek”).

  1. NAGRODY

  10.1. Po każdej edycji zawodnicy w każdej grupie otrzymują indywidualnie medale za miejsca 1 – 3 oraz dyplomy za miejsca 1 – 6.

  10.2. Za zdobyte miejsce w każdej edycji są przyznawane punkty (patrz punkt 10), które służą do klasyfikacji końcowej oraz klasyfikacji szkół.

  10.3. W klasyfikacji końcowej zawodnicy otrzymują indywidualnie puchary za miejsca 1 – 3, dyplomy za miejsca 1 – 6 oraz w miarę możliwości organizatora nagrody rzeczowe. 

  1. PUNKTACJA INDYWIDUALNA:

  11.1. Ilość punktów za zdobycie poszczególnych miejsc w grupie:

  Miejsce/Punkty
  1 = 100
  2 = 80
  3 = 60
  4 = 50
  5 = 45
  6 = 40
  7 = 36
  8 = 32
  9 = 29
  10 = 26
  11 = 24
  12 = 22
  13 = 20
  14 = 18
  15 = 16
  16 = 15
  17 = 14
  18 = 13
  19 = 12
  20 = 11
  21 = 10
  22 = 9
  23 = 8
  24 = 7
  25 = 6
  26 = 5
  27 = 4
  28 = 3
  29 = 2
  30 i dalsze = 1

  11.2. Zawodnicy, którzy uzyskali taki sam czas zostaną sklasyfikowani na tym samym miejscu i otrzymują punkty w/g w/w klucza.

  11.3. Do Klasyfikacji końcowej liczą się 4 najlepsze wyniki z 5 zawodów. Jeśli odbędą się 4 zawody to liczą się 3, jeżeli 3 lub 2 zawodów to liczą się dwa wyniki.

  1. KLASYFIKACJA SZKÓŁ

  12.1. Do klasyfikacji szkół liczą się punkty zdobyte przez wszystkich zawodników indywidualnie.

  12.2. Trzy najlepsze szkoły podstawowe i trzy ponadpodstawowe otrzymają puchary.

  1. OPŁATY

  13.1. Opłata za zgłoszenie zawodnika do Ligi Szkół Krakowskich wynosi: bez opłat

  13.2. Opłata za start w każdej edycji zgłoszonego zawodnika (p.3.1) wynosi 70 zł.

  1. TERMINY I MIEJSCA ZAWODÓW

  14.1. Terminy i miejsca zawodów podawane są na www.lider.krakow.pl

  14.2. Podsumowanie ligi – wiosna 2024 – Kraków

  1. SPRAWY ORGANIZACYJNE

  15.1. Numery startowe dla danej szkoły odbiera trener lub opiekun na podstawie zgłoszenia.

  15.2. Opiekun / trener jest odpowiedzialny za zwrot numerów startowych po zawodach.

  PROSIMY O ZWROT NUMERÓW STARTOWYCH PO OSTATNIM PRZEJEŹDZIE ZAWODNIKA NA MECIE LUB DO BIURA ZAWODÓW. DZIĘKUJEMY.

  15.3. Odwołania i protesty Organizator przyjmuje w terminie do 15 minut od ogłoszenia wyników na podstawie NRS za kaucją 200 zł.

  15.4. Ze względu na panujące warunki atmosferyczne i śniegowe Organizator ma prawo w dniu poprzedzającym, a nawet w dniu imprezy odwołać zawody lub wprowadzić zmiany w ich organizacji mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników zawodów.

  15.5. Zawody są rozgrywane zgodnie z Regulaminem Ligi Szkół Krakowskich oraz na podstawie Narciarskiego Regulaminu Sportowego, których interpretacja i zmiany przysługuje Organizatorowi zwodów.

  15.6. Wszystkie bieżące informacje oraz wyniki znajdują się na stronie https://www.lider.krakow.pl w zakładce Zawody.

  1. RODO

  16.1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych i danych osobowych Zawodników jest Klub Sportowy KN LIDER Kraków ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, e-mail: lsk@lider.krakow.pl.
   2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami RODO.
   3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
   a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
  2. b) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, jakim jest uczestnictwo dziecka w zawodach Ligi Szkół Krakowskich organizowanych przez Klub Sportowy KN Lider Kraków.

  16.2. Zgłaszając Zawodnika do niniejszej Ligi Szkół Krakowskich Zawodnik i Rodzice (Opiekunowie) wyrażają zgodę na udział w tych zawodach.

  16.3.  Zgłaszając Zawodnika do niniejszej Ligi Szkół Krakowskich Zawodnik i Rodzice (Opiekunowie) wyrażają zgodę na publikację Imienia, Nazwiska, Rocznika i Numeru Szkoły oraz nadanego przez organizatora Numeru startowego na listach startowych oraz na wynikach, które są wywieszane na terenie stacji narciarskiej, gdzie rozgrywane są zawody oraz na publikacje na stronach internetowych związanych z tymi zawodami.

  16.3. Zgłaszając Zawodnika do niniejszej Ligi Szkół Krakowskich Zawodnik i Rodzice (Opiekunowie) wyrażają zgodę na publikację wizerunku Zawodnika w materiałach związanych z promocją i podsumowaniem Ligi (np. strony www, facebook itp.).

  16.4. Osoby dokonujące zgłoszenia zawodnika / zawodników wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych danych jedynie do kontaktu.

  16.5. Osoby (poza zawodnikami) znajdujące się na terenie imprezy wyrażają zgodę na publikację wizerunku w materiałach związanych z promocją i podsumowaniem Ligi (np. strony www, facebook itp.).

  !!! ŻYCZYMY UDANYCH STARTÓW !!! 

  formularz zgłoszeniowy -  KLIKNIJ TUTAJ

  Lista Startowa  KLIKNIJ TUTAJ